За колко дни се извършва изработката на инструментите ?

Изработката на инструментите варира в зависимост от вида на инструмента .

Ето и няколко ориентировъчни  времеви показатели ;

Професионални инструменти
 Работни дни за изработка
 Гайда                5
 Кавал 5
 Тъпан 4
 Тамбура 5
 Гъдулка 5
 Цафара 3
 Двоянка 2
 Бонгоз 3
 Дудук 2

Сувенирни инструменти
 Работни дни за изработка
 Гайда               3
 Кавал2
 Тъпан1
 Тамбура2
 Гъдулка2
 Цафара1
 Двоянка1
 Бонгоз1
 Дудук1
Comments