БОНГОС

Бонгос Професионален.

Цена за един бонгос  50 лв.

За поръчка, моля свържете се с нас